image
image
image
image
image
image
image
image

Ülésezik a Kistérségi Konzultatív Testület

A Kistérségi Konzultatív Testület (KKT) a megye kistérségi elnökeiből álló fórum, amelyet a Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) elnöke hív össze, jellemzően a tanácsüléseket megelőző nyolc napon belül. A KKT szóvivője a tanácsülések tanácskozási jogú meghívottja, aki a testület álláspontját, illetve véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetheti.

A Kistérségi Konzultatív Testület tagjai a megye területén muködő valamennyi kistérségi szerveződések képviselői, így a „kötelezően létrehozott” többcélú társulás (tanács),az „önkéntes alapon szerveződött” területfejlesztési társulás,és a további „speciális társulások” (pl. agglomerációk, Rába Szövetség) vezetője, elnöke. – ismertette Ponty Zita, megyei sajtóreferens.

A Kistérségi Konzultatív Testület ülésén Szakács Imre, a tanács elnöke tart tájékoztatót az előző tanácsülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és intézkedéseiről. A témák között szerepel a két ülés közötti vis maior ügyek tárgyalása, a „Partnerség 2007-2013/2020” – a régió, a megyék és a nagyvárosok összehangolt területfejlesztési dokumentumrendszere - benne a megye új fejlesztési koncepciója és programja (Előadó: dr. Lados Mihály, igazgatóhelyettes MTA RKK NYUTI).

A napirendi pontok között szerepelnek még a korábbi MTT-támogatásokkal kapcsolatos ügyek, a kistérségi lehatárolás módosítása, a tanács 2006. évi muködési költségvetésének teljesítése, 2007. évi muködési költségvetése, valamint a 2007. évi munkaterve. (Előadó: Szakács Imre, a Tanács elnöke).