image
image
image
image
image
image
image
image

Talált tárgyak árverése

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az őrzésében lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.

 

Az árverés ideje : 2017. december 12.  - 9.00 óra

Helye : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győri Járási Hivatala

Győr, Árpád út 36. alatti mélygarázs

 

Az első árverésen el nem adott dolgok értékesítésére újabb időpont kerül meghirdetésre.

 

Az árverésre kerülő, jelen hirdetmény mellékletében szereplő ingóságokat az árveréseket  megelőzően 1/2 órával lehet megtekinteni az árverés  helyén.

Az ingóságok  használtak.

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló  1994.évi XLII törvény ( Vht. ) 123-129 §-ban leírt rendelkezések vonatkoznak.

 

A talált mobiltelefonok értékesítésére adatvédelmi okokból nem kerül sor, megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a tulajdonos megfelelően tudja igazolni ( IMEI szám, jellemzők), hogy az az ő tulajdonát képezte, átveheti a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1. 4. emelet 419.)Közzétételre kerül szakértő által értéktelennek nyilvánított tárgyak listája is, e tárgyak selejtezésre, megsemmisítésre kerülnek. A selejtezésig az igazolt tulajdonos átveheti őket, szintén az Igazgatási Osztályon.

 

Csatolás: