image
image
image
image
image
image
image
image

Stratégiai zajtérkép

 

Bevezetés


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek” tárgyú felhívásra „Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” címmel (azonosító szám: KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001). A projekt összköltsége 66,4 millió forint, melyből 95% támogatás (63,1 millió forint), az önkormányzat saját forrása 5% (3,3 millió forint).

 

A pályázat célja, hogy az Önkormányzat eleget tegyen a 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletből eredő jogszabályi kötelezettségének. A hivatkozott jogszabály szerint a 100 000 főnél több lakosú városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni.

 

További célkitűzés a Győrben élő lakosság, illetve az itt működő vállalkozások folyamatos tájékoztatása a környezetüket érintő zajállapotokról, közvetve a környezettudatosság erősítése a napi tevékenységükben.

 

 

Módszertan

 

A 25/2004 (X.20.) Miniszteri rendelet szabályozza részletekbe menően a stratégiai zajtérképek elkészítési módszertanát. A rendelet szerinti zajtérképet Lden és Léjjel zajjellemzőkre kell készíteni. Az Lden egy olyan zajjellemző, mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, az Léjjel pedig az éjszakai időszak zajterhelésére.

 

A stratégiai zajtérképezés során kétféle zajtérkép készül:


1. Zajterhelési zajtérkép
2. Konfliktustérkép (a zajterhelési térkép és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj megítélési szintje, valamint a zajforrásra vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja Lden és Léjjel értékekre)

 

A zajtérképet az önkormányzat közigazgatási területén lévő

- közutakra,

- vasutakra,

- repülőterekre,

- üzemi létesítményekre külön-külön kell elkészíteni.

 

A stratégiai zajtérkép készítéséhez az alábbi adatokat kell felhasználni:

- egyéb közlekedési létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott forgalmi adatokat,

- üzemi létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott adatokat,

- érintett lakosság számának meghatározásakor az önkormányzat népesség-nyilvántartásából származó hivatalos adatokat,

- helyi közutaknál az önkormányzat által is végezhető forgalomszámlálási adatokat.

 

A zajtérképek készítése során tényleges helyi zajmérésekre nem kerül sor!

 

A stratégiai zajtérkép megjelenítési formája:

 

- a zajjellemzők zajterhelési zajtérképen történő bemutatása különböző színű, 5 dB-es zajszintgörbék alkalmazásával,

- stratégiai küszöbértékek túllépése mértékének megadása a konfliktus térképen történő, különböző színű, 5 dB-es vagy ennél nagyobb felbontású zajszintgörbék megadásával,

- az érintett lakosság számának és az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számának konfliktustérképen történő táblázatos meghatározásával.

 

A stratégiai zajtérképet az egyes zajforráscsoportokra 4 m-es értékelési magasságra, 5 dB-es zajszinttartományokra, az Lden és Léjjel zajjellemzőkre külön-külön kell elkészíteni.

 

 

Győr Megyei Jogú Város zajtérképe

 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 159/2012. (VI. 29) Kgy. számú határozatával 2012. június 29-én elfogadta Győr város stratégiai zajtérképét. Az elfogadott zajtérképet véleményezte a jogszabályban előírt zaj- és rezgésvédelmi szakértő, valamint az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is.

 

Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének szöveges munkarésze letölthető innen.

 

Zajcsökkentési intézkedési terv

 

A stratégiai zajtérkép képezi az alapját az intézkedési terv elkészítésének.

 

Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése  azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzők megfelelnek a következő stratégiai küszöbértékeknek vagy nem haladják meg azokat:

- üzemi létesítmény esetén Lden = 46dB, Léjjel = 40 dB

- közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.

 

Azokban az esetekben, ha a küszöbérték meghaladja a határértéket az intézkedési terv 5, illetve 10 éves időtávra készül annak függvényében, hogy az egészségügyi határértéket az adott zajjellemző milyen mértékben haladja meg.

 

A minél hatékonyabb, hosszú távú beavatkozások meghatározása érdekében a lakosság észrevételeire is számítunk!

 

Győr Megyei Jogú Város zajcsökkentési intézkedési tervének tervezete innen letölthető!

 

 

Győr interaktív stratégiai zajtérképének használata

 

Győr Megyei Jogú Város interaktív stratégiai zajtérképe ide kattintva érhető el.

 

A különböző típusú információkat tartalmazó térképeket külön rétegként jeleníti meg a rendszer. A látogatók a „Zajtérképek” című menüpont alatt tudnak váltani a különböző rétegek között (ipar, közút, vasút; illetve zajterhelési- vagy konfliktustérkép).

Fontos tudni, hogy egyszerre a több zajforrás (pl. ipar és vasút) együttes „bekapcsolása” nem lehetséges, mivel a stratégiai zajtérkép éves átlagos értékeket mutat és a különböző zajforrásokból származó értékek nem adódnak össze.

 

A stratégiai zajtérkép 1:10000 léptékig nagyítható.

 

A „Jelmagyarázat” ablakban találja a zajtérképen megjelenő színskálákhoz rendelt értékeket, melyek segítségével leolvasható az adott terület zajszennyezettsége.

 

A „Címkeresés” gomb megnyomása után megjelenő ablakba kell megadni a keresendő cím adatokat. Nem szükséges pontos címet megadni a rendszer utcanévre, vagy csak utcanév töredékre is tud keresni. A Keresés gomb megnyomása után a rendszer felsorolja az első 5 találatot. A megfelelő találatra kattintva a rendszer 10 000-es nagyításban a keresett címet a képernyő közepére helyezi.

 

A „Megtekintés” menü alatt található az „Áttekintő térkép bekapcsolása” funkció mellyel az esetleg kikapcsolt  áttekintő térkép ablakot lehet ismét megjeleníteni.

 

Az intézkedési terv tervezetéhez észrevételeket lehet tenni. Észrevétel csak regisztrált látogató küldhet. A regisztráció pár másodpercet vesz igénybe, csak nevét és e-mail címét kell megadnia. A regisztrációhoz a legminimálisabb adatokat kéri a rendszer, ezért az összes mező kitöltésére szükség van. Az adatbekérő mezők kitöltése után a „Regisztrálok” gomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat. A regisztrációt követően e-mail címére reklám vagy egyéb célú leveleket nem küldünk. Egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni. Ügyfélkapu használatára ezen az internetes felületen nincs lehetőség. Levelet a megadott e-mail címre csak abban az esetben kap, ha bejelentést tett a zajtérkép internetes felületén keresztül.

 

Az interaktív stratégiai zajtérképen kialakított felületen található egy „Észrevételek az intézkedési tervhez” elnevezésű gomb, melynek segítségével a bejelentési folyamat indítható. A bejelentés mezőbe írhatja be a felhasználó az észrevételeit, javaslatait. A bejelentési folyamat lezárása az „Elküldöm” gomb megnyomásával történik.

 

 

Projekt leírása:

 

Projekt neve:                             Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése

Projekt azonosítószáma:               KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001

Projekt összköltsége:                   66.421.750.- Ft

Elnyert támogatás (95%):            63.100.663.- Ft

Projektmegvalósítás időtartama:    2011. 05. 11 – 2013. 05. 31.

 

 

A projekt célja a Győr zajvédelmi állapotát felmérő stratégiai zajtérképek és a zajcsökkentést szolgáló döntések megalapozását alátámasztó intézkedési tervek elkészítése Győr város közigazgatási területére, illetve a jogszabályokban meghatározott zajforrásokra (közúti, vasúti, repülési, üzemi zajforrásokra külön-külön, egész nap és éjszakai időszakokra megosztottan).

 

További célkitűzés a Győrben élő lakosság, illetve az itt működő vállalkozások folyamatos tájékoztatása a környezetüket érintő zajállapotokról, közvetve a környezettudatosság erősítése a napi tevékenységükben.

 

Kedvezményezett neve:               Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:    9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                       www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:              Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet: „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. http://www.energiakozpont.hu