image
image
image
image
image
image
image
image

Rendkívüli ülést tart a Szigetköz Térségi Fejlesztési Tanács

A rendkívüli ülés napirendjén egy téma szerepel: a Tanács 2007. évi muködési költségvetése. A Magyar Államkincstár igazolása szerint a „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács törzskönyvi nyilvántartásba vétele 2007. február 1-jén megtörtént. Így a Tanács, mint a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személyként regisztrált szervezet februárban köteles elfogadni 2007. évi költségvetését, ezért arról a március 23-ai soron következő rendes ülést megelőzően tárgyalni kell.

Január 12-én Győrött, a Megyeházán tartotta ülését a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács, amely a tavaly december eleji előkészítő ülés után hivatalosan is kimondta megalakulását: elnököt és társelnököt választott, elfogadta Szervezeti és Muködési Szabályzatát, valamint Ügyrendjét, tárgyalt a muködéshez szükséges pénzügyi forrásokról és javaslatot tett munkatervére.

A Tanács célja a térség fenntartható fejlődésének előmozdítása, az infrastrukturális és gazdaságfejlesztési elképzelések előkészítése, koordinációja, összehangolása és megvalósításának támogatása. A Duna Rajka és Ács közötti szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékág-rendszerének ökológiai rehabilitációja, a térséghez kapcsolódó rekreációs és turisztikai fejlesztések (beleértve a Duna menti kerékpárút megvalósításának és a vízi-túrázás feltételei megteremtésének) ösztönzése.

Legfőbb feladatként - pártpolitikától mentesen, szakmai alapokon - a szigetközi térség és az itt élő közel 260 ezer ember életét közvetlenül és közvetve érintő kiemelt területfejlesztési feladatok ellátását szeretné megoldani.

A hat alapító szervezeten (a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Győri Kistérségi Fejlesztési Tanács, a Mosonmagyaróvári Kistérségi Fejlesztési Tanács és a Komárom-Bábolna Kistérségi Fejlesztési Tanács képviselői) mellett a Tanács tagjai sorába választotta a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a földmuvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1-1 fő delegáltját is. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter tagként nem kíván képviselőt küldeni a testületbe, de állandó meghívotti státuszra igényt tart, mert a kezdeményezést jónak tartja. A Tanács további két taggal is bővült, mégpedig Győr és Mosonmagyaróvár városok polgármestereivel.

A „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács” elnökévé dr. Szakács Imrét, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elnökét, társelnökévé dr. Völner Pált, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács elnökét választotta.

ASzigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Muködési Szabályzata szerint évente legalább 4 ülést tart. A Tanács tagjai és az ülések állandó meghívottjai javaslatot tehetnek a munkaterv összeállításához. Az érintettek ezt február 15-ig meg is tették.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerint a térségi fejlesztési tanács SZMSZ-ében a muködési költségek fedezetéről rendelkezni kell. A Tanács muködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a Tanácsban résztvevő szervezetek biztosítják. Ezek közül a költségvetési hozzájárulással – a 2007. évi költségvetési törvény kapcsán benyújtott módosító indítvány elvetése miatt – sajnos idén nem számolhat; a pályázatokon elnyert források egyelőre csupán jövőbeni lehetőségként állnak fenn; jelenleg kizárólag a Tanácsban résztvevő szavazati jogú személyeket delegáló szervezetek tagdíjfizetésére számíthat. – számolt be Ponty Zita, megyei sajtóreferens.