Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Lezárult az újvárosi rehabilitáció

A győri önkormányzat unió által támogatott projektje véget ért, de a város tervezi a szociális városrehabilitáció folytatását…

 

„Újváros egykor Győr patinás városrésze volt, de sajnos évtizedeken át elhanyagolták, így számos épület, közös érték enyészetnek indult. Az önkormányzat eltökélt szándéka, hogy visszaadja ezen terület régi fényét, ennek érdekében kezdett bele az újvárosi rehabilitációba is.” – fogalmazott a záró rendezvényen Borkai Zsolt polgármester, aki hangsúlyozta, a beruházást az európai unió 1,1 milliárd forinttal támogatta, az önkormányzat pedig hasonló összegben járult hozzá az épületek, utak, közterek megújításához. Hozzátette, a felújítási munkákon túl a szociális városrehabilitáció fontos részei voltak azok a „soft” elemek, amelyek az itt lakók életminőségének javítását célozták, legyen szó akár szűrővizsgálatokról, életvezetési, közösségi, kulturális programokról vagy képzésekről.

 

Fekete Dávid alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője kifejtette, a program keretében megújult a Bercsényi liget, a Kossuth iskola, az Újvárosi Római Katolikus Templom, valamint összesen hat műemléki védettségű lakóépületet is, amelyekben 42 lakást – ezek közül öt akadálymentesített – és öt üzlet- irodahelyiséget alakítottak ki. Hozzátette, az uniós támogatású programmal párhuzamosan az önkormányzat önerőből is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, így újult meg maga a Kossuth utca is. A Bercsényi ligetnél zajlik a ligetet határoló utak felújítása, ezzel együtt a kulturált parkolás feltételeinek megteremtése, és az idén megtörténik a rehabilitáció második ütemének tervezése is, vagyis az önkormányzat szándéka, hogy folytassa a programot.

 

Sági Géza a Győrszol Zrt. elnök-vezérigazgatója köszönetet mondott minden közreműködőnek azért, hogy az álomból mára valóság válhatott, ezzel az egész városrész életében minőségi változás következhetett be. Kiemelte, nem volt könnyű a kivitelezői feladat, hiszen sokszor nagyon leromlott állapotú épületeket kellett megújítani. Hozzátette, ezzel együtt a városrész számos megkopott értéke tündököl ma már új fényében.

 

Közlemények:

 

Szociális bérlakások, templom és iskola is megújult a városrehabilitációs programban

 

Közlemény

 

Lezárult a Győr-Újváros rehabilitációját elősegítő mintegy 1,4 milliárd forint összköltségvetésű fejlesztési program, amelynek keretében az úgy nevezett szoft elemek mellett hat épület, a Kossuth utcai általános iskola és a római katolikus templom is megújult, valamint a Bercsényi liget fejlesztése is megtörtént.

A Győr-Újváros területén lezajlott szociális városrehabilitációs programra mintegy 1,1 milliárd forint európai uniós támogatást nyert Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelyet közel 450 millió forint önrésszel egészített ki, valamint a projekten kívül további több mint félmilliárd forintot fordított a városrész felújítási munkálataira.

 

A projekt keretein belül modern szociális bérlakásokká alakítottak hat, önkormányzati tulajdonban és a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő műemléki védettségű lakóépületet. Részleteit tekintve a Kossuth Lajos u. 15. számú épületben az átépítést követően összesen öt – ezek közül egy akadálymentesített – lakást és egy üzlethelyiséget alakítottak ki. A Kossuth Lajos u. 19-ben négy lakást – egy akadálymentesített – és egy üzlethelyiséget hoztak létre. A Kossuth Lajos u. 21-ben öt lakást, a Kossuth Lajos utca 22/B. számú lakóépületben pedig hat lakást alakítottak ki, ezek közül egy szintén akadálymentes. Befejeződtek a Kossuth Lajos utca 26. és a Kossuth Lajos utca 28. alatti lakóházak felújítási munkái is, ezekben összesen további 22 lakás és 3 üzlethelyiség kialakítása történt meg. Az épületek kivitelezésének összköltsége 1,2 mrd forint volt. A munkálatokkal párhuzamosan az Önkormányzat teljes szélességében megújította a Kossuth utca burkolatát és közvilágítását az érintett szakaszon.

 

A hívő közösség nagy örömére megszépült a városrész római katolikus temploma is. A teljes homlokzatfelújítás magában foglalta a meglévő vakolatok szükséges javítását és a homlokzat teljes festését. A templom tetőfelújítására is sor került, a tetőfedés, bádogozás és tetőlécezés teljes cseréjét hajtották végre. A fél évig tartó munkálatok 46 millió forintba kerültek, ebből 39 millió forintot tett ki az uniós pályázaton nyert összeg, az önrész nagysága pedig 7 millió forint volt, amelyet a győri egyházmegye biztosított.

Ugyancsak fél évet vett igénybe a Kossuth-iskola homlokzatának felújítása. Ennek teljes költsége 56,4 millió forint volt, amelyből 40 millió forintot Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított, 16,4 millió forint pedig az uniós támogatás biztosított. A felújítás során nem csak a műemléki védettség jelentett nagy kihívást, hanem a sónedves vakolatból a só eltávolítása is, amely speciális eljárást igényelt. A teljes homlokzat felújítás során új színezést kapott az épület, és kicserélték a nyílászárókat is.

 

A Bercsényi liget is jelentősen megújult. A hajdani Rábca folyó feltöltött medrében szabadidős célokat szolgáló területet alakítottak ki.

Az első teknőben játszó- és pihenőparkot építettek. A zöldterület teljes egészében megújult, a hullámvonalú kerti utak és az azt követő növényzet a terület múltjára – a kanyargó folyóvízre – utal. Az új játszóeszközök több korosztály és a mozgásukban korlátozott gyerekek számára biztosít játszási, kikapcsolódási lehetőséget. A területen helyet kapott egy 64 m2 alapterületű „Zöldház”, melyben nyilvános illemhely, illetve a közterület felügyelet munkatársai részére vizesblokkok és öltöző található. A harmadik teknőben a játszva tanuláshoz és sportoláshoz nyújt remek lehetőséget a kialakított KRESZ-park, mely beleillesztve az óvodai és iskolai oktatási rendbe az eredményes baleset-megelőzést is szolgálja. A KRESZ-park a kisgyermek kerékpárok, triciklik, kisautók közlekedési területén túl sétálóhely is egyben, hiszen helyet kapott itt egy „gyalogos zóna”, mely a terület pihenő helye is. A parkban összesen 88 db KRESZ táblát helyeztek ki, valamint a projekt keretében 20 db gyermekkerékpárt és 20 db rollert is beszereztek.

Az együttesen 115 millió forint értékű felújítás a korábban kialakított műfüves pályával együtt olyan komplex átalakulást eredményezett a Bercsényi ligetben, amely – a liget határoló útjainak jelenleg is zajló felújításával együtt –  minden korosztály közkedvelt találkozási helyévé teheti a területet.,

 

A szociális városrehabilitáció révén az egykori patinás városrész újabb lépést tett a felé, hogy ismét bekapcsolódjon Győr lüktető vérkeringésébe. Újvárosban és Szigetben a Jedlik híd megépítésétől kezdve komoly fejlesztések indultak, amelyek során átépült az úthálózat, a szociális városrehabilitáció keretében számos épület újult meg, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódóan pedig egy komplex sportközpont jön létre. A beruházások tehát minden korosztályt, a társadalom minden rétegét érintik. Annál is inkább, mivel az újvárosi projekt nem csupán épületek és zöld területek felújításáról szól, de emellett olyan, úgynevezett „soft” programokat is kínál az itt élőknek, amelyek hozzájárulnak a lakosok életminőségének javításához is.

 

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén” című, NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú projekt 2012. decemberében kezdődött. A projekt konzorciumi formában valósult meg. A konzorcium tagjai Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett a Győr-Szol Zrt., a Győr-Újváros Római Katolikus Egyházközség, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és az Óvodák Gazdasági Működtető Központja.

 

 

Újvárosi rehabilitáció: nem a kifogásokat, a megoldásokat kell keresni

 

 

A roma öregdiákok megverték a rendőröket, szólhatna a hangzatos szalagcím, s visszavágót is követelnek. A történet azonban egy barátságos mérkőzésről, együttműködésről és az egymásra utaltság megtapasztalásáról szólt az újvárosi focipályán. Szakemberek nagy csoportja ugyanis ahelyett, hogy széttárták volna a karjukat, az önkormányzat vezetésével inkább összefogtak, hogy bebizonyítsák, Újváros együtt lüktethet Győrrel.

 

Sok kis lépés nagy utat járhat be, jól tudják ezt azok a szakemberek is, akik megvalósították a hamarosan lezáruló „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén” című projekt keretében az úgynevezett soft programokat. A városrészben sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű család él, a számos felújításon; s a közterek rendezésén túl ezért a program olyan elemeket is tartalmazott, amelyek szociális vonalon is segítséget nyújtanak. „Beszéljünk nyíltan: nehéz helyzetben van egy olyan roma család, ahol a szülőknek nincs szakképzettsége, sok esetben még a nyolc általánost sem végezték el. Az ilyen szülőknek nehezebb olyan mintát nyújtani a gyerekeknek, mint amit az össztársadalmi igény megkövetel” - mutat rá Papp Gyöngyi, a Kossuth Lajos Általános Iskolaigazgatója az alaphelyzetre, amire reagálni kellett. A társadalom által elfogadott minták nem feltétlenül evidensek egy alulképzett, a munka világából kiesett vagy bele sem került család életében, az iskolai programok ezért minden generációt megcéloztak. A két év alatt különböző foglalkozások keretében fejlesztették a gyerekek ön- és társismeretét, felelősségtudatát. Hétvégente játszóházakkal és közös sportolással próbálták közelebb hozni a családokat, illetve számos kulturális rendezvényt is helybe vittek az újvárosiaknak, mert – ahogy Papp Gyöngyi fogalmaz – így sokkal inkább nyitottak az újdonságokra. Volt például könyvszalon, családi napok, és olyan esemény is, amikor együtt főztek a romák és magyarok. „Két év távlatából világosan látszik: a sport és a kultúra összehozza a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. Elértük, hogy feltámadjon bennük az igény, a célközönségünknek megnyílt az érdeklődése a városban lévő programok iránt is”.

A legsikeresebb projektelemnek – mely bármely közösségben megállná a helyét – a mentorprogramot nevezi az igazgatónő. Az Apáczai-karral közösen közösségi koordinátorokat képeztek, akik valamiképp kötődnek az iskolához és sokan ismerik, szeretik őket a környéken. A hat ember feladata a pedagógusokkal, a diákokkal és a szülői házzal való kapcsolattartás, részvétel az iskolai életben. Vannak olyan esetek, amelyeket az iskola a saját eszközeivel nem tud megoldani, két szülő viszont egymás között megbeszélheti, hiszen jól ismerik egymást, ráadásul olyanok kaptak lehetőséget, hogy koordinátornak álljanak, akik tartósan munkanélküliek voltak” - magyarázta Papp Gyöngyi.

Családi napokat a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület is szervezett, ahol szűrővizsgálatokkal és családsegítő tanácsadóval is várták a lakosságot. A populáris és az egészségmegőrző programok házasítása pedig bevált: „rengeteg embert értünk el, próbáltuk felhívni a figyelmet, mit tehetnek a területen leggyakrabban előforduló megbetegedések, a szív- és érrendszeri problémák és a mozgásszervi megbetegedések ellen” - mondja Miklósyné Bertalanfy Mária, az egyesület vezetője. A pályázatban további két fontos részt is vállaltak: a Családok Átmeneti Otthonában nyújtottak segítséget, valamint az ifjúsági korosztályt célozta a kortárs segítő képzés a Kossuth-iskolában, ahol a gyerekeket felkészítették többek között aserdülőkori változások, párkapcsolatok, szexuális úton terjedő betegségek témaköreiben, hogy ők aztán továbbadják diáktársaiknak az információkat. Nincsenek könnyű helyzetben, sok gyermeket ér negatív hatás a családban, de legalább tudják, hová fordulhatnak támogatásért.

Sokféle praktikus segítséget nyújtó programot szervezett az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) is a Családsegítő Szolgálattal karöltve: baba-mama klubot tartottak, ahol az egészséges étrend kialakításától kezdve a betegségek megelőzésén át a türelmes, következetes nevelés jelentőségéig minden fontos témáról szó esett. Voltak foglalkozások fiataloknak többek között a családalapítás optimális idejéről és az első együttlétről is – számolt be Panker Mihály, az EESZI igazgatója. Az „SNI – Siker Neked Is” klubot a javítóvizsgára felkészülőknek tartották és segítették a munkavállalást is álláskereséssel, önéletrajzírással, de ugyancsak útmutatót adtak a hivatali, valamint jogi ügyek intézésében.

Az újvárosi lakosságot megcélzó programot a Győr Városi Rendőrkapitányság is segítette. A rendőrök szintén együttműködtek a Kossuth-iskolával, prevenciós beszélgetések tartottak a diákoknak, a pedagógusokkal pedig a konfliktusos helyzetek kezelését esetmegbeszélésekkel próbálták hatékonyabbá tenni. Egy, a rendőrségen dolgozó roma összekötő referens minden héten programokat szervezett az ifjúsági klubban, illetve a pedagógiai kávéházba számos előadót, például Zacher Gábort és Vekerdy Tamást is meghívták, az alkalmakon számos roma szülő is részt vett. A legnépszerűbb program pedig az a barátságos focimérkőzés volt, melyet az iskola öregdiákjainak és a rendőröknek szerveztek.

A projekt keretében a rendőrség hetente két-három alkalommal egy szabadidős gyalogos járőrpárt is állított pluszban a programterületre. Csak hiedelem, hogy veszélyesebb ez a városrész, mint a többi, ám a plusz rendőri jelenlét hatékonysága bizonyos, kevesebb bűncselekmény történt az elmúlt években Újvárosban” - tudtuk meg a rendőrségtől, akik egy beszédes változásra is felhívták a figyelmet: míg néhány éve inkább szabadultak volna az újvárosi ingatlanoktól, addig manapság már túlkeresletről beszélhetünk.

A program kiegészült a Kereszteződés Szociális Szövetkezet kezdeményezésével is: „nyugati példából indultunk ki, a lakókat saját házas termelésre buzdítottuk. Megmutattuk, akár társasházakban is megterem a paradicsom, a paprika vagy a petrezselyem balkonládákban. Virágokat is vittünk a területre, gyommentesítettünk és hulladékot gyűjtöttünk, felhívtuk a lakók figyelmét arra, hogy egy kis odafigyeléssel is szebbé lehet tenni a környezetet” - mondta el Csörgits András szociális munkatárs.

A roma kultúrát és szokásrendszert előbb meg kell ismerni, hogy a különbözőségek színeket adjanak a társadalomnak, ne pedig előítéleteket. Ha ezt tudomásul vesszük, akkor tudunk elindulni az integráció útján. Ha nem, akkor csak a kifogásokat keressük és nem a megoldásokat. Egységről kell beszélni, nem befogadásról. Hiszek az új szlogenünkben: Újváros együtt lüktet Győrrel” - hangsúlyozta végül Papp Gyöngyi.

 

 

Miniprojektek

 

A projekt keretében úgynevezett mini programokkal is lehetett pályázni összesen 50 millió forint összegre. A 2013. január 1-jétől induló pályázaton végül 18 szervezet került nyertes kategóriába. Ezek keretében az akcióterületen különböző közösségi programokat szerveztek, mint például majálist, koncerteket, helytörténeti sétát, utcai színházi előadást, pedagógiai kávéházat gyerekeknek és fejlesztő játszóházat. A miniprojektek által a szakemberek a területen lévő szervezetek dolgozóinak mentálhigiénés gondozást, egyéni álláskeresési tanácsadást és alternatív szociális szakellátást tartottak, valamint különböző, a társadalmi feszültségek csökkentésére, illetve a „roma kisebbség én-identitásának” erősítésére irányuló rendezvényeket. Voltak hagyományőrző programok is, melyek kapcsolódtak a régi egyházi ünnepekhez és táncházak hagyományőrző zenészekkel.

 

Csak egy példát kiragadva: az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete hagyományteremtő szándékkal családi napokat tartott a kultúrák találkozásának jegyében 2013. szeptember 21-én és 2014. szeptember 20-án a megszépült Bercsényi liget negyedik teknőjében, a régi piactéren. A „Gödörbeli vigasságok” címen meghirdetett programok nagy sikert arattak az újvárosi lakosság körében, illetve más városrészekből is sokan ellátogattak a rendezvényekre. „Az egyesület az akkori újvárosi részönkormányzattal, valamint az Újvárosi Művelődési Házzal karöltve valósította meg a városrész lakosságának együttélését elősegítő programokat, melyek az egész család számára szóltak, a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatták a kedvükre szórakozást” – mondta el Radicsné Csőre Andria, a művelődési ház igazgatója. 2013-ban fellépett többek között a Rába Néptáncegyüttes, Németh Dénes és zenekara, Baranyai István prímás és cigányzenekara és a Romungro Gipsy Band.

2014-ben Csiba Júlia énekes, Németh Dénes és zenekara, Tolnai András nótaénekes, Baranyai István és cigányzenekara, este pedig Radics Gigi koncertjét hallhatta a népes közönség.

 

A nyertes pályázók:

 

Őszirózsa Alapítvány, Napsugaras Őszutó Idősekért Alapítvány, Kossuth Lajos Kollégium Győr Egyesület, Karzat Kultúrközpont Alapítvány, Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány, Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület, Újvárosi Lokálpatrióták Egyesület, Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány, Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Segítők Egyesülete, Rom Po Dro/Cigány az úton/ Egyesület, Gézengúz Alapítvány – A Születési Károsultakért, Győr-Szol Torna Club, Kossuth Iskola Győr – A Korszerű Szakképzésért Alapítvány, Szent Cirill és Method Alapítvány, Torkos András Evangélikus Művelődési Alapítvány, Rába Néptáncegyüttes Egyesület, Trajo Taj Buty (Életet és Munkát) Egyesület