image
image
image
image
image
image
image
image

Győri diplomával indulnak a munkarőpiacra

A Széchenyi István Egyetem szombaton a Városi-Egyetemi Csarnokban tartott „téli” diploma átadó ünnepségén 350 frissdiplomás – mintegy kétezer vendég: szülő, hozzátartozó, rokon vagy barát jelenlétében – vehette át főiskolai, egyetemi végzettségét tanúsító oklevelét.

A legnépesebb szak, 41 fővel ezúttal is a muszaki menedzser, a végzősök a három és féléves tanulmányi időszakot január végén az államvizsgával zárták. A gazdálkodási szakon harminchárman, a közlekedésmérnökin harminckilencen, a muszaki informatika képzésben harminchatan, gépészmérnökként huszonhatan végeztek. A diploma átadó ünnepségen a sikeresen államvizsgázó, a képzési követelményekben meghatározott nyelvvizsgával rendelkező, s azt ez év február 12-ig bemutató végzősök vehették át oklevelüket.

Dr. Szekeres Tamás rektor a frissdiplomásokat a tanulmányi követelmények teljesítése során tett erőfeszítésekre, a befektetett munka fontosságára emlékeztette. „Diplomásként se feledjék, hogy szüleik, családjuk mindvégig érzelmi, motiváló hátországot jelentettek tanulmányaikhoz, s anyagilag is elkötelezetten támogatták főiskolai, egyetemi oklevelük megszerzését. Önök mellett az alma mater is köszönetet mond ezért.” – mondta a rektor.

Az egyetemi élet színterein kiemelkedően eredményes munkát végző, az intézmény és a város gyümölcsöző kapcsolatának alakításában élenjáró frissdiplomásokat Borkai Zsolt győri polgármester és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat „Pro Auditoribus” díjjal jutalmazta. Ezúttal tíz frissdiplomásnak adományozta a polgármester és az egyetem a díszoklevelet és a díjat.

A most diplomát átvevő fiatalok közel kétharmada a nyugat- és felső dunántúli térség városaiból, községeiből jött Győrbe tanulni, s itt keresi a felkészültségének, igényének legjobban megfelelő munkahelyet. A távolabbról érkezők többsége is itt szeretne elhelyezkedni, s ez egyben fel is értékeli a térség munkaerőpiacát.

Győr a legdinamikusabban fejlődő hazai gazdasági térség központja, ezért az itt muködő cégek üzleti sikerei és a Széchenyi István Egyetem tevékenysége, a gazdasággal kialakított kapcsolatai folyamatosan alakítják a munkaerőpiacot, s összefüggenek egymással. A több mint egy évtizedes PRACTING gyakorlatorientált képzési program mellett a cégekkel mind több területre kiterjedő együttmuködési formák – így a közelmúltban alapított Audi – SZE Intézet – a munkaerőpiac paramétereit már a diploma megszerzése előtt is megismertetik a széchenyis hallgatókkal. Így a tanulmányok hangsúlyos része lett az új álláskeresési technikák gyakorlati alkalmazása. A győri állásbörzéken kiemelt figyelmet fordítanak e téren is a hallgatók felkészítésére.