image
image
image
image
image
image
image
image

Győr segít a nehéz sorsú gyermekeken

Városunk támogatja az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtő akcióját, így a közeljövőben a győriek is hozzájárulhatnak a család nélkül maradt gyermekek életkörülményeinek jobbá tételéhez.

 

„A győri önkormányzat országosan is példaértékű szociális hálót tart fent és számtalan eszközzel igyekszik segíteni a nehéz sorsú embertársainkon. Kiemelten kezeljük a gyermekekről való gondoskodást is, ezért a gyermekjóléti feladatainkra nagy figyelmet fordítunk.” – mondta el Borkai Zsolt a város és az SOS Gyermekfalvak közös hétfői eseményén. A polgármester kiemelte, ebben a törekvésben nem vagyunk egyedül, állami szervekkel, civil szervezetekkel együttműködve igyekszik a város minél hatékonyabban segíteni a bajbajutottakon. Az SOS Gyermekfalvak is a világon mindenhol azért dolgozik, hogy a gyerekek családban nőhessenek fel, így a velük való együttműködés természetes volt az önkormányzat számára. „A megkeresésnek nagyon örültem, és támogattam az adománygyűjtő akció megvalósítását, így a jövőben Győr város utcáin is találkozhatunk az adománygyűjtőkkel, sőt az Advent Győrben rendezvény keretében Győr város Jótékonysági Faházában más civil szervezetek mellett számukra is lehetőséget biztosítunk a gyűjtésre. „Célunk, hogy egy SOS ingatlan minimum egy éves működéséhez szükséges összeget Győrben gyűjtsék össze.” – hangsúlyozta a polgármester.

 

„A gyermekekről való gondoskodás kiemelt feladatunk, amit sokféle eszközzel valósít meg az önkormányzat.” – fűzte hozzá a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője. Mint mondta, 2017-től jelentős bölcsőde és óvoda felújítási programot indított a város, már eddig is számos intézmény komplex felújítása, bővítése valósult meg. Az óvodai gyógypedagógiai hálózat a sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését végzi. Az önkormányzat a város minden kiselsősének ingyenes füzetcsomagot biztosít, a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést pedig nem csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, hanem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára is ingyenesen teszi lehetővé. A főosztályvezető megemlítette, a Család és Gyermekjóléti Központ feladatai közé országos szinten is az elsők között építették be az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet, amelyet már 33 munkatárs lát el. Panker Mihály kitért a győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájára, és arra a folyamatos szakmaközi együttműködésre, amelyet a gyermekek és fiatalok testi-lelki egészségének megőrzése, védelme érdekében indítottak útjára. Ehhez a széleskörű feladatellátáshoz hatékonyan járulnak hozzá a civil szervezetek is.

 

„Mi azért dolgozunk, hogy egy gyerek se nőjön fel egyedül.” – foglalta össze a szervezet küldetését Romet-Balla Ágnes az alapítvány adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója. Az SOS Gyermekfalvak a világon összesen 134 országban mindenhol azért dolgozik, hogy a gyerekek családban nőhessenek fel. Hazánkban jelenleg közel 400 állami gondoskodásba került gyerekről gondoskodnak, és tevékenységük fő célja, hogy ezek a fiatalok teljes életet élhessenek, végzettséget szerezzenek és felnőve hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Ehhez gyűjtik majd Győrben is az adományt, méghozzá nem erőszakos módon, és készpénzt nem elfogadva. – hangsúlyozta az igazgató. Mint mondta, fiatalok egy csoportja szólítja majd meg a győrieket, elmesélik küldetésük célját, s arra kérik a megszólítottakat, hogy váljanak havi rendszeres támogatókká. Az igazgató azzal zárta, hogy amikor megkereste a polgármestert, ritkán tapasztalható nyitottsággal és támogatással találkozott, ezért bizakodóan néz a győri adománygyűjtés elé.