image
image
image
image
image
image
image
image

Felülvizsgálati kérelem a kórházért

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitás-mennyiségének megállapítása tárgyában hozott egészségügyi miniszteri határozat ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz.

Az Egészségügyi Minisztérium az „egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” 2006 októberében pályázatot írt ki, melyre a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház is benyújtotta pályázatát. Az intézmény vezetése úgy ítélte meg, hogy az ellátási terület szakmai színvonalának megtartása mellett 133 aktív ágyat tud megszüntetni oly módon, hogy ebből 41 aktív ágyat leépít, 92 ágy pedig a krónikus ellátásba kerül átcsoportosításra. Így az eredeti 1362 aktív ágy helyett 1229 aktív ágy maradt volna.

Ezzel szemben az egészségügyi miniszter 2007. március 8-án hozott határozatával a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitás-mennyiségét az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott 1000 aktív ágy kapacitáson felül 35 ágyban, azaz összesen 1035 aktív ágyban állapította meg. 

A miniszter a határozatának indokolásában arra hivatkozik, hogy a döntése kialakítása során figyelembe vette a szakmai irányelvekben és protokollokban előírt szakmai követelmények érvényesíthetőségét. Mindez ellentmond azoknak a tényeknek, hogy a meghatározott ágyszám összességében, megyei és regionális szinten is alacsony, nem igazodik az itt élők lakosságszámarányához, és nem tükrözi az elvárt progresszivitást. Ez különösen igaz az idegsebészet, a neurológia, az általános- és az érsebészet esetén. A megyében található többi kórházat érintő ágyszám változásokat figyelembe véve, a Kórház szerepe folyamatosan bővül, a közeljövőben nőni fog az ellátotti létszám, mely feladatot többlet ágyszám, és többlet finanszírozás nélkül kell megoldania az intézménynek.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint a kötelező egészségügyi feladatellátásért felelős intézményfenntartó - a betegek érdekét szem előtt tartva, a minél hatékonyabb betegellátás érdekében az egészségügyi miniszter határozat ellen - bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz. – szerepel Szakács Imre, a megyei közgyulés elnöke közleményében.