image
image
image
image
image
image
image
image

Felhívás javaslattételre

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” elismerések 2018. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, a gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

 

"Szent László-érem" adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely tudományos, művészeti, kulturális, sport, vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette.

 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (9021 Győr, Városház tér 1.) 2018. május 2-án 15,00 óráig beérkezőleg kell benyújtani. (Postán keresztül történő továbbítás esetén a küldeményt olyan időpontban kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell:

a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely, idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek),

a kitüntetésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikáció, elismerés, társadalmi szervezeti tagság, tisztség, általa vagy részvételével megvalósított jelentős program, karitatív vagy mecénás tevékenység, stb.),

a kitüntetés megjelölését és részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

 

Az előkészítés és döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. I. emelet 114. Tel.: 96/500-101, 500-103), A vonatkozó rendelet és a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány letölthető.