image
image
image
image
image
image
image
image

Az írott gazdasági szaknyelv jellemzői

Ablonczyné dr. Mihályka Lívia egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kommunikáció Tanszékének vezetője sikeresen habilitált a veszprémi Pannon Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészet- és társadalomtudományok (nyelvtudomány, neveléstudomány) Szakterületi Habilitációs Bizottsága előtt.

A habilitáció a magas szintu oktatói, tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. A győri egyetemi oktató témája: az írott gazdasági szaknyelv jellemzői. Előadása „Elemzés magyar, olasz és angol korpuszon” címen hangzott el a Pannon Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói részére. A győri egyetemi oktató a tudományos előadását olasz nyelven tartotta „A gazdasági szaknyelv jellemzői” címen.

A habilitációs eljárás során a felkért bírálók – dr. Bényiné dr. Farkas Mária egyetemi docens, dr. Szépe György professor emeritus és dr. Veress József egyetemi tanár - az oktatási és a tudományos tevékenységet vizsgálták. A bírálók kiemelték: Ablonczyné dr. Mihályka Lívia mindkét tevékenységi körben túlteljesítette a jogszabályokban meghatározott elvárásokat.

Tudományos tevékenységét értékelve méltatták, hogy rendkívül nagy számban publikált idegen nyelven, hivatkozási indexe magas. A győri oktató számos hazai és külföldi tudományos szervezet tagja, tisztségviselője. A gazdasági szaknyelvi kommunikáció területén végzett kutatásait „Gazdaság és nyelv” címu monográfiájában foglalta össze. Az oktatás területén végzett munkájában tananyagfejlesztések, új szakok kidolgozása fuződik nevéhez.

A Habilitációs Bizottság tagjai, a hallgatók elismeréssel nyilatkoztak, illetve szavaztak az előadásokról. A bizottság tagjai 92 százalékos, a hallgatók a megtartott előadás alapján 98 százalékos értékelést adtak a titkos szavazás során Ablonczyné dr. Mihályka Lívia habilitációjáról. – számolt be Winkler Csaba, az egyetem sajtótitkára.